Завод за питейна вода

Цялата питейна вода ще се пречиства от изворна вода, която обикновено е сладководно езеро, река, кладенец или понякога дори поток, а водата източник може да бъде уязвима от случайни или умишлени замърсители и свързани с времето или сезонни промени. Мониторинг на качеството на водата в източника, след което ви позволява да предвидите промени в процеса на пречистване.

Обикновено има четири стъпки за процеса на питейна вода

Първа стъпка: Предварителната обработка на изходната вода, наричана още коагулация и флокулация, частиците ще бъдат интегрирани с химикали, за да образуват по-големи частици, след което по-големите частици ще потънат на дъното.
Втората стъпка е филтрация, след утаяване в предварителната обработка чистата вода ще премине през филтрите, обикновено филтърът е съставен от пясък, чакъл и въглен) и размер на порите. За да защитим филтрите, трябва да наблюдаваме мътността, суспендираното твърдо вещество, алкалността и други параметри за качеството на водата.

Третата стъпка е процесът на дезинфекция. Тази стъпка е много важна, след като водата се филтрира, трябва да добавим дезинфектант във филтрирана вода, като хлор, хлорамин, за да се унищожат останалите паразити, бактерии и вируси, да се гарантира, че водата е безопасна, когато се пренася до дома.
Четвъртата стъпка е разпределението, трябва да измерим рН, мътност, твърдост, остатъчен хлор, проводимост (TDS), тогава можем да знаем потенциалните рискове или да заплашваме общественото здраве навреме. Стойността на остатъчния хлор трябва да бъде над 0,3 mg / L, когато се извежда от тръбопровода за питейна вода, и над 0,05 mg / L в края на тръбната мрежа. Мътността трябва да е по-малка от 1NTU, стойността на рН е между 6,5 ~ 8,5, тръбата ще бъде корозивна, ако стойността на рН е по-малка от 6,5pH и лесна скала, ако рН е над 8,5pH.

Понастоящем обаче работата по мониторинга на качеството на водата приема предимно ръчна проверка в много страни, която има много недостатъци на непосредственост, цялостност, непрекъснатост и човешки грешки и др. Онлайн системата за мониторинг на качеството на водата BOQU може да наблюдава качеството на водата 24 часа и в реално време. Той също така предоставя бърза и коректна информация на вземащите решения въз основа на промените в качеството на водата в реално време. По този начин осигуряват на хората здравословно и безопасно качество на водата.

Drinking Water Plant1
https://www.boquinstruments.com/drinking-water-plant/
Drinking Water Plant2
Drinking Water Plant3