Вътрешни канализационни решения

1.1 Станция за наблюдение на качеството на селските отпадъчни води

Приети анализатори за рН, DO, ХПК, амонячен азот и общ фосфор, които бяха приложени в края на изхода за отпадъчни води. След като водните проби преминаха през автоматичния пробоотборник, водните проби бяха разпределени на различни измервателни уреди, анализираха откритите данни и ги качиха безжично в платформата за опазване на околната среда чрез инструмента за събиране на данни.

Използване на продукти

Модел № Анализатор
CODG-3000 Онлайн анализатор на COD
NHNG-3010 Онлайн амонячен азотен анализатор
TPG-3030 Онлайн анализатор на общ фосфор
pHG-2091X Онлайн рН анализатор
КУЧЕ-2082X Онлайн DO анализатор
Domestic Sewage online monitor
Domestic Sewage treatment plant

1.2 Изход за източване на източник на замърсяване

Инструментите BOQU бяха инсталирани в мониторинговата станция за откриване на COD, амонячен азот, общ фосфор, общ азот, pH, общо суспендирано твърдо вещество, цвят и масло във вода от изпускателния отвор в реално време. Инструментът може да работи нормално през студената зима. Изпълнението и стабилността са се представили добре.

Използване на продукти

Модел № Анализатор
CODG-3000 Онлайн анализатор на COD
NHNG-3010 Онлайн амонячен азотен анализатор
TPG-3030 Онлайн анализатор на общ фосфор
TNG-3020 Онлайн анализатор на общ азот
pHG-2091X Онлайн рН анализатор
TSG-2087S Онлайн общ суспендиран твърд анализатор
SD-500P Онлайн цветен метър
BQ-OIW Онлайн анализатор на масло във вода
Domestic Sewage monitor station
Online analyzer
Domestic sewage online monitor