Многопараметрични онлайн системи

  • MPG-6099 Multi-parameter Analyzer

    MPG-6099 Многопараметричен анализатор

    Монтиран на стена мулти-параметър MPG-6099, опционален сензор за параметри за откриване на качеството на водата, включително температура / PH / проводимост / разтворен кислород / мътност / BOD / COD / амонячен азот / нитрат / цвят / хлорид / дълбочина и т.н., постигане на функция за едновременно наблюдение . Многопараметричният контролер MPG-6099 има функция за съхранение на данни, която може да наблюдава полетата: вторично водоснабдяване, аквакултури, мониторинг на качеството на речните води и мониторинг на изхвърлянето на вода в околната среда.

  • DCSG-2099 Multi-parameter Online Analyzer

    DCSG-2099 Многопараметричен онлайн анализатор

    Многопараметричният онлайн анализатор DCSG-2099 може едновременно да измерва: проводимост, TDS, съпротивление, температура, pH, ORP, алкален, разтворен кислород, мътност, хлор, NH4, синьо-зелени водорасли, BOD, COD общо девет параметъра. Каналите са независими, не превключващи преобразуване, без да си пречат.