Фармация и биотехнологични решения

При фармацевтичния производствен процес е от съществено значение да се осигури висока надеждност и последователност по време на процеса. За ключови параметри за анализ и

Измерването на времето е ключът към постигането на тази цел. Въпреки че офлайн анализът на ръчно вземане на проби също може да осигури точни резултати от измерванията, но процесът струва твърде дълго време, пробите са изложени на риск от замърсяване и не могат да се предоставят непрекъснати данни за измерване в реално време.

Ако се измерва чрез онлайн метод за измерване, не се изисква вземане на проби и измерването се извършва директно в процеса, за да се избегне четене

грешки вследствие на замърсяване;

Той може да осигури непрекъснати резултати от измервания в реално време, може бързо да предприеме коригиращи мерки, когато е необходимо, и да намали натоварването на лабораторните работници.

Анализът на процесите във фармацевтичната индустрия има по-високи изисквания към сензорите. В допълнение към устойчивостта на висока температура, той също трябва да осигури устойчивост на корозия и устойчивост на налягане.

В същото време не може да замърси суровините и да причини лошото качество на лекарството. За анализ на биофармацевтичния процес BOQU Instrument може да осигури онлайн сензори за наблюдение, като рН, проводимост и разтворен кислород и съответни разтвори.

Проекти във фармацевтично приложение

Продукти за монитор: Ешерихия коли, Авермицин

Място за инсталиране на монитора: Полуавтоматичен резервоар

Използване на продукти

Модел № Анализатор и сензор
PHG-3081 Онлайн рН анализатор
PH5806 Високотемпературен pH сензор
КУЧЕ-3082 Онлайн DO анализатор
КУЧЕ-208FA Високотемпературен DO сензор
Pharmaceutical application
Pharmaceutical bioreactor online monitor
Pharmaceutical online monitor
Pharmaceutical bioreactor