Киселинна алкална концентрация

  • SJG-2083CS Online Acid Alkaline Concentration Meter

    SJG-2083CS Онлайн измервател на алкална концентрация на киселини

    Чисто новият интелигентен интелигентен цифров инструмент, произведен обхваща измерването на проводимостта и концентрацията на различни разтвори на натриев хлорид, солна киселина, азотна киселина, натриев хидроксид и разредена / концентрирана сярна киселина. Този инструмент комуникира със сензора чрез RS485 (ModbusRTU), който има характеристиките на бърза комуникация и точни данни. Пълните функции, стабилна работа, лесна работа, ниска консумация на енергия, безопасност и надеждност са изключителните предимства на този инструмент.

    Този измервателен уред използва съответстващия дигитален киселинно-алкален концентрационен електрод, който може да се използва широко в производството на топлинна енергия, химическата промишленост, метода на йонообмен, за да се получи концентрация на вода с висока чистота в разтвора за регенерация или да се използва за конфигуриране на разтвора за ецване на котелните тръби, за контрол на киселинно-алкалната концентрация на сол в разтвора Непрекъснато наблюдение.