ЙОН (F-, CL-, Ca2 +, NO3-, NH4 + и др.)

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 Онлайн йонен сензор

    PF-2085 онлайн композитен електрод с хлорен монокристален филм, PTFE пръстеновиден течен интерфейс и твърд електролит е комбиниран с налягане, анти замърсяване и други характеристики. Широко използван в полупроводникови материали, материали за слънчева енергия, металургична промишленост, флуор, съдържащ галванични покрития и др. Индустриален контрол на процеса на пречистване на отпадъчни води, поле на мониторинг на емисиите.

  • PFG-3085 Online Ion Analyzer

    PFG-3085 Онлайн йонен анализатор

    Широко се използва при промишлено измерване на температурата и йона, като пречистване на отпадъчни води, мониторинг на околната среда, фабрика за галванични плочи и др