Решения за медицински отпадъчни води

Поради своите индустриални характеристики управлението и контролът на конвенционалните замърсители за качеството на водата се различава малко от конвенционалните източници на замърсяване за медицински отпадъчни води. В допълнение към конвенционалната ХПК, амонячен азот, общ фосфор и общ азот, като се има предвид наличието на микроорганизми и други вируси, отпадъчните води трябва да се дезинфекцират. Избягвайте вливането в канализационната тръбна мрежа, причинявайки фекално разпространение. В същото време обработката на утайки също изисква голямо количество дезинфекция, преди да може да бъде изхвърлена, това предотвратява навлизането на микроорганизми, бактерии и други вируси в околната среда.

Болницата за рак в Хубей интегрира превенция, медицинско лечение, рехабилитация, кайен и преподаване директно от здравната комисия на провинция Хубей. От избухването на епидемията онлайн системата за мониторинг на медицински канализации, предоставена от BOQU, осигурява онлайн мониторинг на канализацията в тази болница. Основните показатели за мониторинг са ХПК, амонячен азот, рН, остатъчен хлор и дебит.

Модел № Анализатор
CODG-3000 Онлайн анализатор на COD
NHNG-3010 Онлайн амонячен азотен анализатор
pHG-2091X Онлайн рН анализатор
CL-2059A Онлайн анализатор на остатъчен хлор
BQ-ULF-100W Ултразвуков разходомер, монтиран на стена
Medical Waste Water Solutions
HUBEI Cancer Hospital
Hospital water treatment
Medical Waste Water online monitor