Решения за питейна вода

Качеството на питейната вода показва приемливостта на водата за консумация от човека. Качеството на водата зависи от състава на водата, повлиян от естествения процес и човешките дейности. Качеството на водата се характеризира въз основа на параметрите на водата и човешкото здраве е изложено на риск, ако стойностите надхвърлят допустимите граници. Различни агенции като СЗО и Центровете за контрол на заболяванията (CDC) определят стандарти за експозиция или безопасни граници на химически замърсители в питейната вода. Обичайното схващане за водата е, че чистата вода е качествена, което показва пропуск в знанията за присъствието на тези вещества във водата. Осигуряването на наличност и устойчиво управление на качествените води е определено като една от целите за устойчиво развитие (ЦУР) и е предизвикателство за политиците и практиците в областта на водите, канализацията и хигиената (WASH), особено в условията на променящите се климатични условия, нарастващи популации, бедност и негативните ефекти от човешкото развитие.

В тази критична ситуация BOQU определено трябва да положи някои усилия за качеството на питейната вода, нашият екип за научноизследователска и развойна дейност разработи високотехнологичен инструмент за качество на водата за точно измерване на качеството на водата, тези продукти се използват широко в целия свят. 

4.1.Завод за питейна вода в Корея

Използване на онлайн анализатор за мътност и сензор на питейната система

Drinking water solution
Drinking water treatment

4.2.Завод за питейна вода във Филипини

5 бр. Измервателен уред за остатъчен хлор и 2 бр. Измервателен уред за мътност от тип поток за наблюдение на качеството на питейната вода.

ZDYG-2088YT е онлайн измервател на мътност със сензор за тип поток, популярен е за приложение на питейна вода, тъй като питейната вода изисква обхват на ниско ниво на мътност, който е по-малък от 1NTU, този измервателен уред използва метод за инсталиране на поточна клетка, който е същият като измервател на мътността на Hach за осигуряване на висока прецизност в нисък обхват.

CL-2059A е измервател на остатъчен хлор с принцип на постоянно напрежение, има 0 ~ 20mg / L и 0 ~ 100mg / L обхват за опция.

Използване на продукти:

Модел № Анализатор и сензор
ZDYG-2088YT Онлайн анализатор на мътността
ZDYG-2088-02 Онлайн сензор за мътност
CL-2059A Онлайн анализатор на остатъчен хлор
CL-2059-01 Онлайн сензор за остатъчен хлор
Installation site of online water quality analyzer
Philippine drinking water installation site
Residual meter and turbidity meter