Решения за промишлени отпадъчни води

Пречистването на промишлени отпадъчни води обхваща механизмите и процесите, използвани за пречистване на води, които са били замърсени по някакъв начин от антропогенни промишлени или търговски дейности преди изпускането им в околната среда или повторното им използване.

Повечето индустрии произвеждат някои мокри отпадъци, въпреки че последните тенденции в развития свят са да се сведе до минимум такова производство или да се рециклират такива отпадъци в рамките на производствения процес. Много индустрии обаче остават зависими от процеси, които произвеждат отпадъчни води.

Инструментът BOQU има за цел да наблюдава качеството на водата по време на процеса на пречистване на водата, да гарантира резултатите от теста с висока надеждност и точност.

2.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води в Малайзия

Това е проект за пречистване на отпадъчни води в Малайзия, те трябва да измерват pH, проводимостта, разтворения кислород и мътността. Екипът на BOQU отиде там, осигури обучение и ги насочи да инсталират анализатор за качество на водата.

Използвайки продукти:

Модел № Анализатор
pHG-2091X Онлайн рН анализатор
DDG-2090 Онлайн анализатор на проводимост
КУЧЕ-2092 Онлайн анализатор на разтворен кислород
TBG-2088S Онлайн анализатор на мътността
CODG-3000 Онлайн анализатор на COD
TPG-3030 Онлайн анализатор на общ фосфор
Installation panel of water quality analyzer
BOQU team at the installation site
Malaysia waste water treatment plant solution
Malaysia Waste water treatment plant

2.2. Пречиствателна станция за отпадъчни води в Индонезия

Тази пречиствателна станция е Kawasan Industri в Jawa, капацитетът е близо 35 000 кубически метра на ден и може да бъде разширяем до 42 000 кубически метра. Пречиства главно отпадъчните води в реката, които се източват от фабриката.

Необходима е обработка на вода

Входящи отпадъчни води: Мътността е в 1000NTU.

Третирайте вода: мътността е по-малка от 5 NTU.

Мониторинг на параметрите за качеството на водата

Входящи отпадъчни води: рН, мътност.

Изходна вода: рН, мътност, остатъчен хлор.

Други изисквания:

1) Всички данни трябва да се показват на един екран.

2) Релета за управление на дозиращата помпа според стойността на мътността.

Използване на продукти:

Модел № Анализатор
MPG-6099 Онлайн многопараметричен анализатор
ZDYG-2088-01 Онлайн цифров сензор за мътност
BH-485-FCL Онлайн цифров сензор за остатъчен хлор
BH-485-PH Онлайн цифров сензор за pH
CODG-3000 Онлайн анализатор на COD
TPG-3030 Онлайн анализатор на общ фосфор
Onsite visiting
Sand Filtration
Purification Tank
Water Inlet