Решения за котелна вода

6.1 Обработка на твърди отпадъци

С развитието на икономиката, увеличаването на градското население и подобряването на жизнения стандарт битовите отпадъци също се увеличават бързо. Обсадата на боклука се превърна в основен социален проблем, засягащ екологичната среда. Според статистиката две трети от 600-те големи и средни градове в страната са заобиколени от боклук, а половината от градовете нямат подходящи места за съхранение на боклука. Площта на земята, заета от купчините на страната, е около 500 милиона квадратни метра, а общото количество един от друг е достигнало над 7 милиарда тона през годините, а произведеното количество се увеличава с годишен темп от 8,98%.

Котелът е важен източник на енергия за третиране на твърди отпадъци и значението на котелната вода за котела е очевидно. Като производител, посветен на производството и изследванията и разработването на сензори за откриване на качеството на водата, BOQU Instrument е силно ангажиран в енергийната индустрия повече от десет години, нашите продукти се използват широко за откриване на качеството на водата в котелна вода, пара и вземане на проби от вода стелажи.

По време на котелния процес какви параметри трябва да бъдат тествани? Вижте списъка по-долу за справка.

Сериен номер. Наблюдавайте процеса Монитор параметри Модел BOQU

1

Захранваща вода в котела pH, DO, проводимост PHG-2091X, DOG-2080X, DDG-2080X

2

Котелна вода pH, проводимост PHG-2091X, DDG-2080X

3

Наситена пара Проводимост DDG-2080X

4

Прегрята пара Проводимост DDG-2080X
Installation for boiler water
SWAS system

6.2 Електроцентрала

Пробите от пара с висока температура и високо налягане, които се произвеждат от котлите в ТЕЦ, трябва непрекъснато да тестват качеството на водата. Основните показатели за мониторинг са рН, проводимост, разтворен кислород, следи от силиций и натрий. Инструментът за анализ на качеството на водата, предоставен от BOQU, може да се прилага за мониторинг на конвенционалните индикатори в котелната вода.

В допълнение към инструментите за мониторинг на качеството на водата, ние можем да осигурим и система за анализ на пара и вода, която може да охлажда вода и пара за проби с висока температура и високо налягане, за да намали температурата и налягането. Обработените проби вода достигат контролната температура на инструмента и могат да наблюдават непрекъснато.

Използване на продукти:

Модел № Анализатор и сензор
PHG-3081 Онлайн рН анализатор
PH8022 Онлайн сензор за pH
DDG-3080 Онлайн измервателен уред за проводимост
DDG-0,01 Онлайн сензор за проводимост за 0 ~ 20us / cm
КУЧЕ-3082 Онлайн измервател на разтворен кислород
КУЧЕ-208F Онлайн PPB клас сензор за разтворен кислород
Power plant monitor solution
Indian power plant installation site
Online analyzer installation site
Power plant
SWAS system