Решение за аквакултури

Анализът на водата става често срещан в производствената аквакултура. В много производствени съоръжения мениджърите измерват различни променливи за качеството на водата, като температура на водата, соленост, разтворен кислород, алкалност, твърдост, разтворен фосфор, общ амонячен азот и нитрит. Увеличаването на вниманието към условията в културните системи е индикация за по-голямо осъзнаване на значението на качеството на водата в аквакултурата и за желанието за подобряване на управлението.

Повечето съоръжения нямат лаборатория за качество на водата или лице, обучено по методология за анализ на водата, което да прави анализи. По-скоро те закупуват измервателни уреди и комплекти за анализ на водата, а лицето, избрано за извършване на анализи, следва инструкциите, предоставени с измервателните уреди и комплектите.

Резултатите от анализите на водата не са полезни и евентуално вредни за управленските решения, освен ако не са относително точни.

За по-добра подкрепа на аквакултурата, инструментът BOQU пусна онлайн многопараметричен анализатор, който може да тества 10 параметъра в реално време, потребителят може също така да проверява данните от разстояние. Освен това, когато някои стойности се провалят, той ще ви предупреди по телефона навреме. 

5.1. Проект за малайзийско закрито рибовъдство

Това е за 9 параметъра и 3 сензора за pH и 3 сензора за разтворен кислород, температурната стойност е от сензора за разтворен кислород.

Характеристика

1) MPG-6099 е специално проектиран за различни сензори или съоръжения с RS485 Modbus RTU.

2) има регистратор на данни, има и USB интерфейс за изтегляне на данни.

3) данните също могат да бъдат прехвърлени чрез GSM към мобилен телефон и ние ще предоставим APP за вас.

Използване на продукти:

Модел № Анализатор и сензор
MPG-6099 Онлайн многопараметричен анализатор
BH-485-PH Онлайн цифров сензор за pH
КУЧЕ-209FYD Онлайн цифров оптичен сензор за DO
Fish farming sensor installation
Fish pond
Multi-paramter analyzer screen

5.2. Проект за рибовъдство в Нова Зеландия

Това е проект за рибовъдство в Нова Зеландия, клиентът трябва да следи рН, ORP, проводимост, соленост, разтворен кислород, амоняк (NH4). и безжичен мониторинг на мобилни устройства.

DCSG-2099 Многопараметрични анализатори за качество на водата, използвайте едночипов микрокомпютър като процесор, дисплеят е сензорен екран, с RS485 Modbus, USB интерфейс за изтегляне на данни, потребителят просто трябва да купи локална SIM карта за прехвърляне на данни.

Използване на продукт

Модел № Анализатор
DCSG-2099 Онлайн многопараметричен анализатор
fish farm
Fish pond1
Fish pond
Instllation site of online analyzer