Електроцентрала от система за анализ на пара и вода

Котлите за производство на енергия използват горива като въглища, нефт или природен газ, за ​​да чуят вода и следователно произвеждат пара, която от своя страна се използва за задвижване на турбинни генератори. Икономиката на производството на електроенергия разчита до голяма степен на ефективността на процеса на преобразуване на горивото в топлина и следователно производството на електроенергия е сред най-напредналите потребители на техники за ефективност, базирани на онлайн анализ на процесите.

СИСТЕМАТА ЗА АНАЛИЗ НА ПАРА И ВОДА се използват в електроцентрали и в онези промишлени процеси, където е необходимо за КОНТРОЛ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА. В електроцентралите е необходимо да се контролират характеристиките на цикъла вода / пара, за да се избегнат повреди на компонентите на веригата като парната турбина и котлите.

В рамките на електроцентралата целта на контрола на водата и парата е да се сведе до минимум замърсяването на веригата, като по този начин намалява корозията, както и намалява риска от образуване на вредни примеси. Ето защо е много важно да се контролира качеството на водата, за да се предотвратят отлаганията върху лопатките на турбините от силициев диоксид (SiO2), да се намали корозията от разтворен кислород (DO) или да се предотврати киселинната корозия от хидразин (N2H4). Измерването на проводимостта на водата дава отлична първоначална индикация за качеството на падащата вода, анализ на хлор (Cl2), озон (O3) и хлорид (Cl), използвани за контрол на дезинфекцията на охлаждащата вода, индикация за корозия и откриване на течове на охлаждащата вода в конденза сцена.

BOQU разтвор за налични параметри както за технологични, така и за лабораторни решения

Пречистване на водата Цикъл на пара Охлаждаща вода
Хлорид
ХлорХлорен диоксид
Проводимост
Общо разтворени твърди вещества (TDS)
Разтворен кислород
Твърдост / Алкалност Хидразин /
Кислороден чистач
Потенциал за намаляване на окисляването
Озон
рН
Силициев диоксид
Натрий
Общ органичен въглерод (TOC)
Мътност
Окачени твърди частици (TSS)
Амоняк
ХлоридПроводимост
Общо разтворени твърди вещества (TDS)
Мед
Разтворен кислород
Хидразин / Почистващ кислород
Водород
Желязо
Потенциал за намаляване на окисляването
рН
Фосфат
Силициев диоксид
Натрий
Общ органичен въглерод (TOC)
Хлорид
Хлор / оксиданти
Хлор
Диоксид
Проводимост / Общо
Разтворени твърди вещества (TDS)
Мед
Твърдост / алкалност
Микробиология
Молибдат
и други инхибитори на корозията
Потенциал за намаляване на окисляването
Озон
рН
Натрий
Общ органичен въглерод (TOC)

Препоръчителен модел

Параметри Модел
рН PHG-2081X Онлайн рН-метър
Проводимост DDG-2080X Индустриален измервателен уред за проводимост
Разтворен кислород DOG-2082X Измервател на разтворен кислород
Силикат GSGG-5089Pro Онлайн силикатен анализатор
Фосфат LSGG-5090Pro Индустриален фосфатен анализатор
Натрий DWG-5088Pro Онлайн натриев измервателен уред
Твърдост PFG-3085 Онлайн измервател на твърдост
Хидразин (N2H4) LNG-5087 Индустриален онлайн анализатор на хидразин
Power Plant Of Steam And Water Analysis System
Power Plant Of Steam And Water Analysis System
Power Plant Of Steam And Water Analysis System2
Power Plant Of Steam And Water Analysis System3